Pracownia usług przyrodniczych i środowiskowych

inwentaryzacje zieleni :: inwentaryzacje przyrodnicze ::
oceny oddziaływania na środowisko :: urządzanie lasu


strona główna | usługi | informacje | firma | kontakt

SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

W ramach szczegółowej inwentaryzacji kompleksowo wykonujemy:

 

 1. Pomiar drzew i drzewostanów (wysokość, pierśnica, obwód, średnica korony);
 2. Określanie gatunku i stanu zdrowotnego drzew oraz krzewów;
 3. Analizy stabilności drzew (VTA, SIA);
 4. Określanie wieku drzew (metodą dendrochronologiczną lub uproszczoną);
 5. Opinie i ekspertyzy dendrologiczne;
 6. Operaty dendrologiczne, plany wyrębu, projekty gospodarki drzewostanem;
 7. Tabele wiekowe drzew, analizy dendrochronologiczne;
 8. Wyznaczanie drzew pomnikowych lub szczególnie cennych;
 9. Szacowanie wartości drzewostanu;
 10. Przygotowanie kompletnych wniosków i naliczanie opłat za wycinkę drzew oraz wyłączenie gruntów leśnych z produkcji;
 11. Plany zabezpieczania drzew na placach budowy;
 12. Projektowanie nasadzeń kompensacyjnych oraz zadrzewień ochronnych.

 

Co zawiera opracowanie?

 

Standardowe opracowanie wyników inwentaryzacji dendrologicznej składa się z trzech części: opisowej, tabelarycznej oraz graficznej. Część opisowa zawiera informacje o podstawie prawnej i formalnej inwentaryzacji, celu i zakresie opracowania oraz opinię dendrologa. Część tabelaryczna zawiera wyniki pomiarów wraz z waloryzacją zieleni, preliminarzem opłat oraz wskazówkami gospodarczymi. Część graficzna to mapy w różnej skali przedstawiające wyniki inwentaryzacji na podkładzie mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych.

Oglądasz stronę szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna. Zobacz stronę inwentaryzacja przyrodnicza.

 

 

Inwentaryzacje przyrodnicze, urządzanie lasu, ekofizjografia, ocena oddziaływania na środowisko. Projekty ekologiczne i procedury administracyjne.

Copyright © 2013 SYMBIOT Dominik Goldyn